BejelentésPannon Maraton Klub
Galambverseny 800 km után kezdődik

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

Postagalamb verseny akkor szabályos, ha mindenki azonos feltételekkel versenyez!

„Szabály annyit ér, amennyit megtartanak belőle”

 

***

 Magyar Sportszövetség 2015 évi versenyszabályzata  

2015.03.23.

 

 

*************************************************************

 

 

Nemzeti Bajnokság 2015. évi versenykiírása

amely a Magyar Postagalamb Sportszövetség tagjai részére készült

elfogadva az elnökség 2015. 02. 24-i ülésén

 

I.                   Egy az Ország – Egy a Szabály!

 

„Aki nem tud mindent, azért még nem buta, de aki nem akar többet tanulni ehhez,

az igen!”Érdemes újra gondolni a magyar postagalambsport fejlődésének lehetőségeit.

Kívánatos ezt a magyarországi társadalmi szervezetekre vonatkozó törvények változtatásai, a Magyar Postagalamb Sportszövetség szervezeti felépítés versenyzési lehetőségeink változásai, új elképzeléseink, terveink megvitatása érdekében megtenni.

Először is leszögezhetjük, hogy szervezeti sajátosságainkat, nemzeti hagyományainkat megtartva kívánunk a világhoz hasonló értékeléseket, elismeréseket, eredményeket számolni.

Szükségünk van arra, hogy az általunk produkált versenyeredmény, versenylista, versenyértékelés a világ számára is elfogadható, érthető legyen.

Valahol a nemzetköziség első helyén az Olimpia áll, az olimpiai értékelés szerinti

eredményeink, amelyek igazából az egyén, a postagalambász és versenygalambjának sikere, de Magyarország elismerése is.

Magyarország versenyzési értékelési hagyományai a csapatversenyekre, a championságra épülnek. Ezzel nincs is baj, csak a csapat kiválasztása okoz nagyon sok postagalambásznál kisebb-nagyobb nehézséget.

Ezen a téren változtatni szeretnénk.

A változás alapgondolata, hogy versenyrendszerünket közelíteni kell ahhoz az ideá

-lisnak gondolt kiíráshoz amikor a galambász szakmai tudása, szorgalma és a sportunk iránti alázata egyre jobban kiegyenlíti a tenyésztők között fennálló különböző anyagi helyzetek miatti különbséget.

2015. évtől:

1. Az eddigieknek megfelelően kell a versenyzőnek versenyengedélyt váltani.– 2000 Ft

minden versenyző versenyengedélye + 50 Ft minden 10 db fölött benevezett galamb.

Aki a főversenyre versenyengedélyt váltott, annak a fiatalokra új versenyengedélyt nem kell váltani, csak azoknak, akik a főversenyekre nem váltottak versenyengedélyt. Fiatalok versenyengedélye 1000 Ft / versenyző és minden 20 db felett benevezett galamb fölött 25 Ft / db galamb. A versenyengedély váltást a tag felé igazolni kell az egyesületben

vagy a versenyszervezőknél.

2. A tagszövetségek a rövidtávra, középtávra szervezett versenyeikkel vesznek részt a nemzeti bajnokságban, neveznek a kiállításokra. A hosszútávra 7-8 régióban az odatartozó tagszövetségek összefogásával egyeztetve a Maraton és a Pannon maraton szervezőivel a Magyar Postagalamb Sportszövetség által engedélyezett feleresztési helyekről rendezett versenyekkel vesznek részt a nemzeti hosszútávú és maraton bajnokságban. Nagy előnye lehet a régiókba tartozó tagszövetség együttműködésének, hogy a feleresztési helyre való szállítást régiónként jól összehangolva a szállítási kapacitásaik gazdaságos kihasználásával lényegesen csökkenthetők a tenyésztőkre háruló költségek. Ezeken a versenynapokon is lehet másik versenyeket rendezni valamennyi tagszövetségben.

3. A Magyar Postagalamb Sportszövetség által a Nemzeti bajnokságban elismert

versenyformák:

3/1. Minden tenyésztő az 1-es számú csapat 10db galambjával indulhat a versenyeken, a bajnokságokban az idős galambok versenyein. A többi küldött galamb csapaton kívüli, egyéni induló, 0-ás kóddal jelölve. Minden bajnokságban a csapatból elsőnek érkező befutó galambok (2-3-5 stb.) által utanként szerzett pontok összegződnek.

Az Országos Verseny Szabályzat 3.§ 1. pontja szerint:

„Hivatalos postagalamb versenyeket a Sportszövetség és annak tagjai írhatnak ki,

hirdethetnek és rendezhetnek meg az FCI előírásai figyelembe vételével.”

A versenyek kiírását kötelező a versenyen részt venni szándékozókkal előre megismertetni, tájékoztatást adni a technikai feltételek, gépkocsik, kísérők, a felügyelet és ellenőrzés biztosításáról a versenyek minden fázisában. A versenyzési jogot minden tagszövetség valamennyi egyesülete és tagjai számára biztosítani köteles.

A tagszövetségek és klubok a Versenyszabályzat 3.§2. pontja alapján elkészítik és

határidőre (március 1.) leadják az adott évi hivatalos versenyprogramjukat. Ezen versenyekből hirdethetnek tagszövetségi eredményeket, tagszövetségi bajnokságokat, és készíthetnek éves évkönyvet.

A tagszövetségek által végrehajtott, és az SVB által elfogadott versenyekből számolva hirdeti a Magyar Postagalamb Sportszövetség a Magyar Nemzeti Bajnokságokat, és az Anker Alfonz Bajnokságot.

3/2. Országos hosszútávú régióversenyek

időpontjait a szövetség határozza meg, a feleresztési helyeit a régiókba tartozó tagszövetségek közös megegyezéssel választják ki.

Régiók, javasolt besorolása

1. régió: 11 – 14 – 25 – 29 tagszövetség

2. régió: 03 – 12 – 13 – 16 tagszövetség

3. régió: 01 – 06 – Villám tagszövetség

4. régió: 07 – 17 – 23 – 28 tagszövetség

5. régió: 08 – 18 – 26 tagszövetség

6. régió: 10 – 22 – 27 tagszövetség

7. régió: 05 – 15 – 19 tagszövetség

8. régió: 04 – 20 – 21 – 30 tagszövetség

Régió értékeléshez a minimum induló ver

-

senyzői létszám 100 fő, 2000 galamb

Régió versenyek időpontjai:

- június 06-07.

- június 20-21.

- július 04. Magyar Galambászok Hétvégéje - kiemelt nemzeti verseny, az egész országnak közös Magdeburg feleresztéssel.

- július 18-19.

Javasolt Feleresztési helyek a régióknak

A július 04-i Magdeburg, minden régió számára ajánlott feleresztési helyek.

1. régió: Dessau – Dessau – Magdeburg – Stendal

2. régió: Neumarkt – Aurach – Magdeburg – Aurach

3. régió: Radeburg – Magdeburg – Halle

4. régió: Régensburg – Aurach – Magdeburg – Aurach

5. régió: Prága – Cheb – Magdeburg – Cheb,

6. régió: Prága – Cheb – Magdeburg – Cheb

7. régió: Prága – Cheb – Magdeburg – Cheb

8. régió: Prága – Cheb – Magdeburg – Cheb

Minden régióban lehetőség van 700 km feletti versenyutak rendezésére is.

Hétközi versenyt a Nemzeti Bajnokság értékelésébe nem számítunk, kivéve, ha a

hétvégi rossz időjárás miatt elhalasztódott a verseny.

A Nemzeti Bajnokság verseny útjait nem kell előre megjelölni, korlátlan számú ver

senyből lehet a Nemzeti Bajnokság eredményeit kiszámolni.

 

II.

Magyar Nemzeti Bajnokság

1. Nemzeti Bajnokság (rövid-, közép-, hosszútáv, fiatal, maraton)

A Nemzeti Bajnokságok értékelése korrigált koefficiens számítással történik

(koeff =elért helyezés x 1000 x t

indított galamb létszám)

Magyarország Nemzeti Rövidtávú Bajnoka

- 100-400 km között távolságokról a tagszövetségek által rendezett versenyeken a

versenyző 1-es csapatának eredménye alapján, utanként 3 galamb eredménye számolható régió, tagszövetségi, röpcsoporti listából.

- Mindenkinek a három legjobb versenye számít.

2015. március 9

- Minimum 50 versenyző és 1000 galamb

részvétele szükséges.

Díjazás bruttó:

1 hely 100.000.-

2 hely 70.000.-

3 hely 50.000.-

4 hely30.000.-

5 hely20.000.-

Magyarország Nemzeti Középtávú Bajnoka

- 300-600 km között távolságokról a tagszövetségek által rendezett versenyeken a

versenyző 1-es csapatának eredménye alapján, utanként 3 galamb eredménye számolható régió, tagszövetségi, röp csoporti listából.

- Mindenkinek a három legjobb versenye számít.

- Minimum 50 versenyző és 1000 galamb részvétele szükséges.

Díjazás bruttó:

1 hely 100.000.-

2 hely 70.000.-

3 hely 50.000.-

4 hely30.000.-

5 hely20.000.-

Magyarország Nemzeti Hosszútávú Bajnoka

- 500 km feletti távolságokról a tagszövetségek által rendezett versenyeken a versenyző

1-es csapatának eredménye alapján, utanként 3 galamb eredménye számolható országos, régió, tagszövetségi és röpcsoport versenyeiből.

- Mindenkinek a három legjobb versenye számít.

- Minimum 50 versenyző és 1000 galamb részvétele szükséges.

Díjazás bruttó:

1 hely 100.000.-

2 hely 70.000.-

3 hely 50.000.-

4 hely30.000.-

5 hely20.000.-

Magyarország Maraton Bajnoka

- 800 km feletti távolságokról a maraton klubokban és a tagszövetségek által rende

-zett versenyeken a versenyző 1-es csapatból utanként 5 / 3 befutó galamb eredménye számolható. (Amennyiben 10-es a csapat, az

1-5 nevezett galamb eredményéből számolunk.)

(koefficiens =elért helyezés x 1000

indított létszám x dúctáv km)

- Mindenkinek a három legjobb versenye számít.

- Minimum 50 versenyző és 800 galamb részvétele szükséges.

Díjazás bruttó:

1 hely 100.000.-

2 hely 70.000.-

3 hely 50.000.-

4 hely30.000.-

5 hely20.000.-

Magyarország Fiatal Galambok Bajnoka

- minimum 100 km fölötti távolságról rendezett versenyeken, csak az aktuális évi

gyűrűvel gyűrűzött fiatal galambokkal lehet versenyezni. Tagszövetségek által rendezett versenyekből 3 út figyelembe vételével, utanként.- 20/6 eredménye számolható.

- Minimum 50 versenyző és 500 galamb részvétele szükséges.

A hosszútávú versenyekhez hasonlóan javasoljuk megszervezni régió keretek között a fiatalok nemzeti bajnokságát (Szállítás!).Valamennyi szállító járműbe berakott galamb oltási igazolással kell, hogy rendelkezzen.

Díjazás bruttó:

1 hely 100.000.-

2 hely 70.000.-

3 hely 50.000.-

4 hely30.000.-

5 hely20.000.-

Magyarország Ászgalambja

- Minden Nemzeti bajnokság kategóriájában a helyezett galambok eredménye alapján ászgalamb értékelésre kerül sor.

- Összesítésben hím-tojó kategória

- kategóriánkénti a galamb 3 eredménye vehető figyelembe (R/3, K/3, H/3, M/3, F/3

Díjazás bruttó:

1 hely 30.000.-

2 hely 20.000.-

3 hely 10.000.-

Senior - Junior Kupa

Külön nemzeti értékelés készül a magyar rövid-, közép-, hosszútávú és fiatalok bajnoki eredményeiből a 3-3 legeredményesebb 65 év feletti illetve 18 év alatti versenyzők részére.TOP 100 lista

Magyar Nemzeti Bajnokságok évenkénti helyezési eredményei alapján 2012-ik évtől minden évben összeállítjuk a TOP 100-as tenyésztői, versenyzői listát a rövid-, közép-, hosszútávú versenyeredmények alapján. Minden távon eredményt kell elérni, a maximális helyezési számból kell TOP 100-as listát csinálni.3 év összesítése alapján Országos Elit Klub eredményt hirdetünk.

 

2. Anker Alfonz Bajnokság

Általános szabályok:

A tagszövetségek által rendezett főversenyeken elért eredmények használhatóak fel, melyek egységes értékelési módszer segítségével vannak összehasonlítva. Az összehasonlítás a galambok által elért helyezések száma alapján történik, régiós vagy tagszövetségi listáról, a Dúc 5 legjobb galambjának eredménye alapján! A tenyésztő által utólag (a versenyek végén )kiválasztott 5 galamb 7 legjobb eredménye alapján (max. 5x7 helyezés) 20%-os listán Ász pont számítással!

A lista minimum 50 induló versenyző tag, és 1000 galamb esetén vehető figyelembe.

Az Anker Alfonz Bajnokság útjai megegyeznek a Nemzeti Bajnokságban számolt utakkal, attól eltérni nem lehet.

Feltétel még, hogy mindhárom kategóriából minimum 1 hosszú, 1 közép, 1 rövid útnak szerepelni kell!

Anker Alfonz Bajnokságot a tagszövetségek száma alapján (1-30) díjazunk.

Díjazás bruttó:

1 hely 100.000.-

2 hely 80.000.-

3 hely 60.000.-

4 hely 40.000.-

5 hely 20.000.-

A többi helyezett (6-30) serleg díjazásban részesül.

 

3. Komlódy Ferenc Emlékverseny (Szuper Kupa)

- A Magyar Galambászok Hétvégéjén megrendezett országos hosszútávú versenyből kerül értékelésre.

- 2000 galamb alatti létszámból nem hirdetünk Szuper Kupa eredményt.

Feleresztési hely Magdeburg

(koordináták: 52° 10’ 33,3” - 11° 29’ 06,4”)

I. zóna:

700 km alatt

II. zóna:

700-750 km között

III. zóna: 750-800 km között

IV. zóna: 800-850 km között

V. zóna: 850 km fölött

- Dátum: július 04.

- Díjazás:

- egyéni lista zónánként sebesség alapján

Egyéni díjazás:

1. hely: 30.000.-

2. hely: 20.000.-

3. hely: 15.000.-

4-5. hely: 10.000.-

- csapat lista 10 küldött galambból 3 befutó

Csapat díjazás (országos listáról, zónánként):

1. hely: 30.000.-

2. hely: 20.000.-

3. hely: 15.000.-

4-5. hely: 10.000.-

- A csapat sorrendet az országos lista eredményéből koefficiens számolással állapítjuk meg

(koefficiens = elért helyezés x 1.000

indított létszám x dúctáv km)

Díjátadás:

az országos kiállításon és a zóna díjkiosztó rendezvényeken. Az országos 1-3 egyéni és 1-3 csapat helyezése serleg díjazással lesz értékelve.

 

2015. március 10

4. Derby versenyek Kállay Ferenc Derby verseny

A július 04-i magdeburgi verseny, a 5 zónában indult galambok versenyeredménye

alapján hirdetett Kállay Derby Verseny.

- Kizárólag egyéni verseny, a derby galambok önálló értékelésével, tagszövetségi Derby lista alapján.

- A versenylista sebesség alapján készül.

- Csak a gyűrűkártya tulajdonosa versenyeztetheti a galambot, csak ő nyerheti a díjakat.

- A díjazás bruttó 1.000.000.- Ft osztva a tagszövetségek által 2012-2013 évben összesen vásárolt Derby gyűrűk számával és a kapott forint szorozva a résztvevő tagszövetségek által vásárolt Derby gyűrűk számával. Az így kapott összeg fordítható díjazásra a tagszövetségekben.

Egyéves Derby gyűrűs galambok nemzeti versenye

A Tagszövetségek által előre kijelölt középtávú úton a tagszövetségek saját listája

alapján kerül díjazásra!

Az egyéves Derby gyűrűs galambok önálló értékelésű egyéni versenyen vesznek részt.

Az egyéves Derby galambok részére egyéni lista alapján a díjazás bruttó 1.000.000.- Ft

osztva a 2014 évben összesen vásárolt Derby gyűrű számával és a kapott forint / darab szorozva a tagszövetségben vásárolt Derby gyűrű számával. Az így kapott összeg fordítható díjazásra a tagszövetségben!

A versenylista sebesség alapján készül.

Csak egyéni értékelés van!

A galambot csak a gyűrűkártya szerinti tulajdonosa versenyeztetheti, csak ő nyerheti a díjakat.

Díjátadás: a tagszövetségekben.

A díjakat CSAK személyesen lehet átvenni.

5. Nemzeti színű gyűrűs versenyek

Két és több éves Nemzeti színű gyűrűs galambok versenye

2015. július 04. (szombat) – 5 zónában, együtt gyűjtve, szállítva, engedve az Országos Versennyel (csütörtöki gyűjtés).

Magdeburg

(koordináták: 52° 10’ 33,3”

11° 29’ 06,4”)

I Zóna: 700 km és az alatti dúcok.

II. Zóna 700-750 km közötti dúcok.

III. Zóna: 750-800 km közötti dúcok.

IV. Zóna: 800-850 km közötti dúcok.

V Zóna: 850 km feletti dúcok részére.

Résztvevők:

– valamennyi versenyengedéllyel rendelkező postagalambász részt vehet a versenyen,

– a nemzeti színű gyűrűs galambok önálló értékelésben vesznek részt és a közös listán is szerepelnek.

– Valamennyi Tagszövetség előre jelezze a küldési létszámot 10 nappal a gyűjtés előtt a Szövetségbe. A gyűjtési útvonalat ennek megfelelően fogjuk kialakítani.

Nevezési díj: 400 Ft / db

Díjazás bruttó:

Díjalap 1.000.000.- Ft

összesen az öt zónában! Felosztva a nemzeti színű gyűrűs galambok zónánkénti indított létszáma alapján Díjazva az indított nemzeti színű gyűrűs

galambok Zónánkénti 5%-a. A versenylista sebesség alapján készül.

Csak egyéni értékelés van!

A galambot csak a gyűrűkártya szerinti tulajdonosa versenyeztetheti, csak ő nyerheti a díjakat.

Díjátadás:

Az országos kiállításon és az országos zóna díjkiosztó ünnepségeken – meghívók alapján.

A díjakat CSAK személyesen lehet átvenni.

Egyéves Nemzeti színű gyűrűs galambok versenye

2015. július 04. (szombat) – 5 zónában

(csak olimpiai gyűrűs galambok részvételével)

Chomutov

(koordináták: 50° 26’ 27” - 13° 23’ 52”)

I. zóna: 500 km és az alatti dúcok

II. zóna: 501-550 km közötti dúcok

III. zóna: 551-600 km közötti dúcok

IV zóna: 601-650 km közötti dúcok

V. zóna: 651 km feletti dúcok részére

Résztvevők:

– Valamennyi versenyengedéllyel rendelkező postagalambász részt vehet a versenyen.

– Valamennyi tagszövetség előre jelezze a küldési létszámot 10 nappal a gyűjtés előtt a Szövetségbe. A gyűjtési útvonalat ennek megfelelően fogjuk kialakítani.

Központi gyűjtési helyek, időpontok: az áprilisi újságban lesznek kijelölve

A gyűjtőhelyeken az elektromos rendszerek begyűjtő egységeiről a versenyzők

gondoskodnak.

Nevezési díj:

400 Ft / db

Díjazás bruttó:

Díjalap 1.500.000.- Ft összesen a három zónában! Felosztva a nemzeti színű gyűrűs galambok zónánkénti indított létszáma alapján

Díjazva az indított nemzeti színű gyűrűs galambok zónánkénti 5%-a.

A versenylista sebesség alapján készül.

Csak egyéni értékelés van!

A galambot csak a gyűrűkártya szerinti tulajdonosa versenyeztetheti, csak ő nyerheti a díjakat.

Díjátadás: az országos kiállításon és az országos zóna díjkiosztó ünnepségeken – meghívók alapján. A díjakat CSAK személyesen lehet átvenni.

Fiatal Nemzeti színű gyűrűs galambok versenye

- Az adott évi nemzeti színű lábgyűrűvel gyűrűzött fiatal galambok részére rendezett tagszövetségi verseny

- A tagszövetség által rendezett 2015. évi fiatal galambok verseny sorozatában:

- a legrövidebb versenyző dúc távolsága lehetőleg 300 km legyen.

- A versenylista sebesség alapján készül.

- Csak egyéni értékelés van.

- A galambot csak a gyűrűkártya szerinti tulajdonosa versenyezheti, csak ő nyerheti a díjakat.

- A nemzeti színű gyűrű ára 2015-ben 1000 Ft/db.

- Az olimpiai hozzájárulás fejében kapott Nemzeti színű gyűrűs galambok szintén részt vehetnek a Fiatalok Versenyén.

Díjazás bruttó:

A nemzeti színű gyűrűs galambok részére a Tagszövetségek a 2015-ik évi nemzeti

gyűrűk vásárlása után kapják meg a díjazásra fordítható összeget (700 Ft/gyűrű) amelyből minimum az első 1-10 helyezett galambokat díjazni kell. Az olimpiai hozzájárulásként megkapott nemzeti színű gyűrűs galambok is részt vehetnek a versenyen, de az értük fizetett 1000 Ft az olimpiai hozzájárulás, ezért nem kapja vissza a Tagszövetség ezen gyűrűk után a 700 Ft/db-ot.

Díjátadás:

A Zóna díjkiosztó ünnepségeken.

A díjakat CSAK személyesen lehet átvenni.

Olimpia – 2015

Határon innen – határon túl postagalambok és postagalambászok versenye

Az olimpia évében a Magyar Postagalamb Sportszövetség jubileumi pénzdíjas versenyt ír ki valamennyi olimpiai gyűrűs galamb részére 2015. július negyedik hétvégéjére.

Magyarországjelenlegi határain túli ősi városaiból postagalamb versenyeket szervezünk.

Feleresztési helyek:

Budapest 0 km-hez mérve

1. Pozsony 162 km

2. Kassa 214 km

3. Munkács 296 km

4. Kolozsvár 354 km

5. Arad 228 km

6. Nándorfehérvár 318 km

Ezen feleresztési helyekről 2015. július 25-26.-i hétvégén egyéni postagalamb versenyeket hirdetünk.

Résztvevők:

- Valamennyi versenyengedéllyel rendelkező postagalambász részt vehet a versenyen

- Külön értékelést hirdetünk a nemzeti színű gyűrűs, Derby gyűrűs és a hagyományos gyűrűs galambok részére.

- A lista 20 %-os

- A verseny értékelhető minimum induló létszáma: 20 versenyző 250 galamb

- A versenyre 2015. július 1-ig kell a részvételi szándékot jelezni: egyénileg egyesületen – tagszövetségeken keresztül írásban a Magyar Postagalamb Sportszövetséghez.

Nevezési díj:

1 euró / db, nevezhető korlátlan létszámú postagalamb

- A gyűjtőhelyeket a nevezés arányában alakítjuk ki és hirdetjük meg a Szaklapban.

Díjazás:

1. Díjazva lesz az elküldött hagyományos, Derby, nemzeti színű gyűrűs galambok 3%-a versenyenként.

2. Valamennyi résztvevő diplomát kap.

3. Valamennyi benevezett galamb után 2 euro / db a díjalap, amelyet a 6 verseny

összdíja alapján versenyenként külön-külön osztunk fel.

Valamennyi verseny valamennyi kategóriáját (3) külön-külön díjjazuk (3%).

 

2015. március 11

A határon túli postagalambászoknak a magyarországi galambok elengedése utáni

bepakolással visszatérve Budapestről, a Hősök teréről szervezünk egy nemzeti

- nemzetközi versenyt.

A határon túli postagalambászok részvételi lehetőségét a szállító jármű férőhelye határozza meg. A szükséges szállítási- és versenydokumentumokat az érintett országok versenyzési szabályai szerint kérjük. A versenylistát ők készítik el és küldik el a Magyar Postagalamb Sportszövetségbe szeptember 1-ig..

Valamennyi versenyre serleg díjazást adunk az 1-3. helyezetteknek.

A díjakat a 2015. évi Nemzeti Díjkiosztón fogjuk átadni, az érintetteket meghívjuk.

 

6. Emlékversenyek

Katowice

A világ postagalambászait érintő legnagyobb tragédia 2006. január 28-án Katowicében történt, a lengyel postagalamb szövetség nemzeti kiállításán.

Ma már tudjuk - 65 ember vesztette életét, közöttük 1 német, 1 belga, 1 holland, 1 magyar, 2 szlovák, 3 cseh, és 56 lengyel állampolgár.

A Magyar Postagalamb Sportszövetség az FCI vezetésével összhangban FCI Emlékversenyt szervez Katowice áldozatainak megemlékezésére.

A verseny időpontja:

2015. július 25.

szombat.

Részvételi feltételek:

1. A versenyen részt vehet minden olyan postagalambász, aki tagja a Magyar Postagalamb Sportszövetségnek, és nincs eltiltva a versenyzéstől, nem folyik ellene fegyelmi eljárás, érvényes versenyengedélye van saját maga és galambjai részére.

2. A galambok gyűjtése a Szövetség által kijelölt gyűjtőhelyeken történik.

Központi gyűjtési helyek, időpontok: az áprilisi újságban lesznek kijelölve

A gyűjtőhelyeken az elektromos rendszerek begyűjtő egységeiről a versenyzők gondoskodnak.

3. Szállítás

- a Magyar Postagalamb Sportszövetség szervezésében.

4. Egyéni és csapat eredményeket hirdetünk, (az összes küldött galamb közül egy

nevezett és 2 befutó alapján 2 zónában:

I. zóna 300 km-ig, II. zóna 300 km felett) a lista 20%-os.

5. Nevezési díj:

400.- Ft/db. Fizetés a bepakolásnál!

6. Díjazás:a 20%-os lista alapján, minimális induló létszám zónánként 1000-1000 db galamb, kevesebb induló létszám esetén a díjazás %-os arányban csökken.

Egyéni díjazás 2 zónában:

1. díj

30.000 Ft Üdülési Csekk

2. díj

20 000 Ft Üdülési Csekk

3. díj

10 000 Ft Üdülési Csekk

4-10. díj

Serleg díjazás

Csapat díjazás 2 zónában:

1. díj:30.000.-

2. díj:20.000.-

3. díj:10.000.-

Minden első galambot telefonon kötelező jelenteni a versenyszabályzatnak megfelelően.

Díjátadás:

Az országos kiállításon és a zóna díjkiosztó ünnepségeken.

Bíró József EmlékversenyA Magyar Postagalamb Sportszövetség által rendezett leghosszabb távú verseny egyéni első helyezettje számára kerül kiadásra.

Díjazás:serleg díjazás

Tiszafüred-Kócsújfalu(kitelepítettek emlékversenye)

Egyéni verseny, nevezési díj nincs.

Díjazás: egyéni serleg díjazás.

Részletes versenykiírás áprilisban.

Pálmai Gábor Emlékverseny

Az aktuális Olimpián a legjobb eredményt elért magyar postagalamb díja 2 évente, az Olimpiák után kerül kiosztásra.

Amennyiben ugyanolyan helyezést ér el sport vagy standard kategóriában a legjobb magyar postagalamb, akkor az elért helyezésnek megfelelően több díjat adunk ki.

 Tagszövetségi emlékversenyek

A mindenkori Szuper Kupa verseny eredményéből számolva.

Mikó József Budapest(01. Tgsz.)

Malina Ferenc Budapest(01. Tgsz.)

Várszegi Béla Budapest(02. Tgsz.)

Kottek Károly Budapest(02. Tgsz.)

Guzmics Tibor Budapest(03. Tgsz.)

Dr. Elefánti György Makó(05. Tgsz.)

Elek Imre Hmv(05. Tgsz.)

Kovács Ferenc Vác(06. Tgsz.)

Aradi László Lőrinci(07. Tgsz.)

Hartmann István Lőrinci(07. Tgsz.)

Schaub Józse fGyőr(11. Tgsz.)

Szabó László Szfehérvár(13. Tgsz.)

Tantó Gusztáv Keszthely(14. Tgsz.)

Bíró Imre Mezőtúr(19. Tgsz.)

Lécz János(20. Tgsz.)

Toronyi András Ny.háza(22. Tgsz.)

Szabó Róbert Salgótarján(23. Tgsz.)

Dr. Bajusz Árpád Szerencs(24. Tgsz.)

Pakuts Károly Rajka(25. Tgsz.)

Gáspár András(28. Tgsz.)

Godó Lajos Lajosmizse(30. Tgsz.)

Nagy Béla Magdeburg országos verseny csapat első helyezettje

A versenyek értékeléséhez a résztvevőknek eredményeikkel egyénileg jelentkezni kell 2015. október 1-ig a Magyar Postagalamb

Sportszövetség Verseny Bizottságához.

Díjazás:

az egyéni első helyezettek serleg díjazásban részesülnek.

 

7. Országos Hosszútávú

Régiós Bajnokság Ujházy Péter Bajnokság

Régiók, feleresztési helyek és a régiókba

javasolt tagszövetségek:

1. régió: 11 –14 – 25 – 29 tagszövetség

2. régió: 03 – 12 – 13 – 16 tagszövetség

3. régió: 01 – 06 – Villám

4. régió: 07 – 17 – 23 – 28 tagszövetség

5. régió: 08 – 18 – 26 tagszövetség

6. régió: 10 – 22 – 27 tagszövetség

7. régió: 05 – 15 – 19 tagszövetség

8. régió: 04 – 20 – 21 – 30 tagszövetség

Minimum induló versenyzői létszám 100

fő, 2000 galamb

Időpontok:

- június 06-07.

- június 20-21.

- július 04. (Magyar Galambászok Hétvégéje, Szuper Kupa, Kállay Derby, Nemzeti

Színű Gyűrűs Verseny)

Kiemelt nemzeti verseny, az egész országnak közös Magdeburg feleresztéssel.

- július 18-19.

Feleresztési helyek javaslata az 500 km feletti régiós versenyekhez.

A július 04. Magdeburg minden postagalambász számára - akik a Szuper Kupa,

Derby, és nemzeti színű gyűrűs galambok versenyén részt kívánnak venni - kötelező

feleresztési hely.

1. régió: Dessau-Dessau –Magdeburg – Stendal

2. régió: Neumarkt-Aurach – Magdeburg – Aurach

3. régió: Radeburg –Magdeburg – Halle

4. régió: Regensburg-Aurach – Magdeburg – Aurach,

5. régió: Prága-Cheb – Magdeburg – Cheb,

6. régió: Prága – Magdeburg – Cheb

7. régió: Prága-Cheb– Magdeburg – Cheb

8. régió: Prága-Cheb – Magdeburg – Cheb

Értékelési forma:

Ujházy Péter Bajnokság (a 3 legjobb út alapján) Helyezés arányos pontosztással, ahol az induló pontszám minden versenyen 100-100 pont, a 20%-os díjlista utolsó galambja 40-40 pont.

Minden tenyésztő korlátlan létszámban nevezheti galambjait az adott hosszútávú versenyre, vagy amennyit arra alkalmasnak és megfelelőnek talál. Számítás alapjául a tenyésztő által nevezett darabszám minden megkezdett ötödik galambja után egy eredménye számít, amely az 5 db, vagy annál kevesebb küldött galamb esetében minimum 2 db. Maximum ennyi galamb hozhatja a 20%-os díjlistán a helyezésüknek megfelelő pontszámot, melyek összesített pontértékét el kell osztani a tenyésztő által küldött létszámnak megfelelő (5/1) darabszámmal.

Ezen eredmény adja az adott versenypont számát, és tenyésztőnkénti sorrendjét is. A 3 verseny összegzéséből pedig megkapjuk az Ujházy Péter Bajnokság ranglistáját.

 

A HOSSZÚTÁVÚ UJHÁZY PÉTER BAJNOKSÁGBAN CSAK A KÖZÖS RÉGIÓLISTA VEHETŐ FIGYELEMBE A CSAPAT ÉRTÉKELÉSNÉL, TAGSZÖVETSÉGI ÉS RÖPCSOPORTI NEM. A régiókban elért eredmény összefésülése adja az országos végeredményt.

Díjazás régiónként:

1-5 serleg díjazás

 

2015. március 12

A Magyar Postagalamb Sportszövetség hivatalosan elismert versenyein az alábbi

kritériumok szerint (Anker Alfonz Bajnokság, Nemzeti Bajnokság, kiállítási eredmények, évkönyv) lehet versenyezni és eredményeket elérni ahol elsődleges szempont az önkéntes szabálykövető és szabálybetartó magatartás.

- Valamennyi gyűjtésen 7 versenyző fő jelenléte kötelező, saját galambjai gyűjtésében senki nem vehet részt.

- Valamennyi gyűjtőhelyen a gyűjtést végzők lehetőségük szerint az egyesületi szállító ketrecekbe külön-külön rakják be több ketrecbe a galambokat így nem fordulhat elő, hogy külön engednék ki bárkinek a galambjait. A szabály be nem tartása a versenyből való kizárást vonja maga után!

- Tagszövetségek az együttes starthelyekről lehetőleg együtt engedjenek. Közös listát csak közös megegyezéssel készíthetnek. A közös lista készítési szándékot a start után kötelesek egy órán belül a Szövetségbe jelenteni.

- Kötelező ellenőrizni tagszövetségi, illetve szövetségi szinten az élversenyzőket, az olimpiai várományosokat. Az ellenőrzések

jegyzőkönyveit 48 órán belül el kell juttatni a Szövetségbe. Olimpiára sportkategóriában csak az évente több alkalommal ellenőrzött galamb juthat ki. Az ellenőrzés külön gumigyűrűzést, matricás ellenőrzést, versenyellenőrzést, startellenőrzést tartalmaz. A fentiek hiányában a versenyeredmény az eredményszámoló program alapján törlendő.

- Fiatal galambok versenyein minden első díjat röptető tenyésztőt a következő verseny utakon ellenőrizni kötelező. Erről jegyzőkönyvet kell készíteni és 48 órán belül a Szövetségbe eljuttatni.

- A szövetségi versenyellenőrzésekre 3-5 fős független országos úgynevezett

kontrolbizottságot kell felállítani, akiket fel kell készíteni a szabályos ellenőrzésre, a felkészített ellenőrök a kapott megbízó levél felmutatása után bárhol, bárkit ellenőrizhetnek, az ellenőrzésre vonatkozó szabályok betartásával!

Megbízásuk egy évre szól, a megbízást az elnökség adja az alelnök az OVB elnök ja

-vaslata alapján.

- A versenyek során a tagszövetségi versenybizottságoknak kötelessége jelenti a tagszövetségek 1-3 helyezett galambjait, ha már két úton előfordult, hogy ugyanazon galamb (galambok) érik el a kiváló eredményeket.

- A Nemzeti Bajnokság hosszútávú útjain a tagszövetségi első helyezett galambot

ellenőrizni kell! Minden más kategóriában minimum 1-1 ellenőrzést kell tagszövetségi szinten végezni. Az ellenőrzési jegyzőkönyvek leadási határideje az SVB felé az adott verseny után 15 nappal meg kell történnie.

- Az ÁEÜ elvárásainak megfelelő szállítási ketrecpakolást (db / m2) be kell tartani.

- Valamennyi hivatalos versenyre kötelező kísérőt küldeni a versenyszervezőknek az első gyűjtőhelytől kezdődően a startig bezárólag. A gépkocsivezetőknek is kötelező a galambellátási ismereteket megtanulni.

- Valamennyi szállító jármű vagy konténer GPS rendszerrel van ellátva, a Szövetség

részére a hozzáférési kód le van adva. Ahol nem tudunk ellenőrizni – azt a versenyt nem tekintjük hivatalos versenynek az értékelésből kizárjuk. Folyamatosan nyomon követhető legyen az útvonal – az ajtónyitás – a start.

A GPS koordinátákat a versenybizottságnál 2 évig kötelező megőrizni nyomtatott formában. Ahol ezt nem tudják bemutatni, ott az eredményt a kiállításokon és a Nemzeti Bajnokságokban nem vesszük figyelembe.

- A szállító járműbe (konténer, ketrec) csak orvosi igazolással rendelkező és versenyjegyzőkönyvvel (gyűjtési jegyzőkönyvvel) dokumentált galambok kerülhetnek.

- Valamennyi szállító járművet olyan nyíló szerkezettel kell ellátni – jobboldal – baloldal

esetében (központi nyitószerkezet) hogy képes legyen a rendszer valamennyi ketrecből maximum 2 percen belül kiengedni a galambokat az első galamb kirepülése után.

- Valamennyi szállító járművet 1-2-3 videó kamerával kell felszerelni. A felvételeken látható kell legyen, hogy a galambok az előírásnak megfelelően el voltak látva, milyen időjárási viszonyok között történt a start, mennyi idő alatt jöttek ki a galambok a konténerből.

A felvételt a tagszövetség a starttól számítva 5 napon belül köteles saját honlapján, vagy más mindenki számára elérhető helyen nyilvánossá tenni, adathordozóra elmenteni és ellenőrzés céljából két évig köteles megőrizni. A felvétel hiánya miatt a verseny nem hivatalos, a Nemzeti Bajnokságba nem számolható! (Javasolt a kamerával kézi GPS-ről a koordinátákat és a pontos időt rögzíteni a kieresztés előtt 1 percen belül.)

- Valamennyi tagszövetség köteles honlapot működtetni és azon folyamatos tagszövetségi és verseny információkat közölni.

- Egységes, a Magyar Postagalamb Sportszövetség által biztosított eredményszámoló program használata kötelező minden tagszövetségben. A tagszövetségben versenyző tag, ha a saját és közössége eredmény számolását végzi, eredményeit kötelező előre kijelölt egyesülettel leellenőriztetni. Az ellenőrzési jegyzőkönyveket a versenyek végeztével a

Magyar Postagalamb Sportszövetségben kell leadni október 10-ig.

- A lista megjelenése után 30 nap áll rendelkezésre az óvásra, amelyet a listát készítő szervezethez kell eljuttatni.

- Magyarországon, Szlovákiában, Csehországban, Németországban, Ausztriában,

Belgiumban, Lengyelországban az illetékes nemzeti szövetségek által megadott koordinátákról köteles engedni minden versenyt a versenyt szervező tagszövetség, illetve az országos szövetség. A kiadott koordinátáktól eltérni nem lehet. Aki nem a kijelölt hivatalos koordináták 1 km-es sugarú körzetéből rendezi a versenyt, annak az eredményét töröljük. Az esetlegesen felmerült, előre nem tervezhető akadály esetén a starthellyel kapcsolatos problémát 24 órán belül jelezni kell a Szövetség felé. Ennek elmulasztása a verseny törlését vonja maga után. A Start: egy versenyre szállító autóból minden postagalamb egyszerre, egy időben történő kiengedése.

- A március 1. után történő versenyprogram változásokat minden esetben le kell adni a versenyek után két héttel a Szövetségbe. Ennek elmaradása a Nemzeti Bajnokságból való törlést von maga után.

- Valamennyi tagszövetség minimum 3 központi gyűjtőhelyet köteles kijelölni és működtetni.

- Az elektromos gyűjtő szettet és a verseny összes dokumentációját kötelező a gyűjtőhelyen, két lakattal ellátott ládában lezárni a gyűjtés végeztével. A láda két kulcsát, külön-külön megjelölt személynél kell elhelyezni.

Senki nem viheti haza még a saját gyűjtőrendszerét sem.

A galambokat szállító autókat élőállat szállításra kell levizsgáztatni a szükséges állategészségügyi igazolásokat és a sofőrök illetve kísérők, fuvarozók szükséges állat szállítási vizsga papírjaikat ajánljuk megszerezni. Ennek felelőse a versenyeket szervező tagszövetség, egyesület, klub.

Figyelembe kell venni

• a szállító jármű férőhelyeit

• etetési, itatási lehetőségeit

• levegő hőmérsékleti adottságait

• a start együttes, egy idejű lebonyolítását

- a szállító jármű sofőrje alapvető postagalambász ismeretekkel rendelkezzen amelynek felkészítési anyagát a Sportszövetség

Versenybizottsága elkészíti és az ismeretek elsajátítását dokumentumokkal igazoljuk.

- a kísérők részére kötelező tanfolyamot kell szervezni, tapasztalataikról jelentést ell írni.

A Szövetség felkészítési anyagát a Sportszövetség Verseny Bizottsága elkészíti és az ismeretek elsajátítását dokumentumokkal igazoljuk. a hivatalos kísérő lehetőleg ne legyen a sofőr családtagja – apa, fia, feleség, élettárs –, ha versenyző postagalambász az egyesületi gyűjtőhelyen a berakott galambjait tartalmazó ketreceket kötelező leplombálni. A plombának a startig meg kell maradni. Képzéseket, tanfolyamokat kell szervezni szövetségi szinten

• a gépkocsivezetőknek,

• a gépkocsi kísérőknek,

• az eredményszámolóknak,

• a benevezéseket végzőnek,

• az elektromos rendszerek kezelőinek,

• a tagszövetség VB elnököknek,

• a tagszövetségi elnököknek.

• állatvédelmi, állategészségügyi képzés, oktatás

• Magyarország összes egyesületi versenybizottsági elnök részére évente egyszeri alkalommal, egynapos tanfolyamot kell szervezni a versenyek megkezdése előtt.

- Falvakban, városokban faluház – tájház

– múzeum működik. Mindezek közelében –

mellette „faludúc” – „közösségi dúc” legyen, ahol postagalambokat tart fenn a helyi egyesület, ahonnan esetleg versenyeztetnének is.

 

III. rész A Magyar Postagalamb Sportszövetség

hivatalosan elismert versenyek kritériumai a 2015-ik évre

Elnökségi határozat az elnökség 2015.02.24-i ülésén

 

 

 
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!