BejelentésPannon Maraton Klub
Galambverseny 800 km után kezdődik

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


Üzenőfal


Név:

Üzenet:Pannon Maraton Klub

 

Tisztelt "Pannon Maraton Klub" sporttársak!

 

Ez a honlap Alapítva 2014. június 10.

/eddig 109 998 megnyitás volt - köszönet/ !

Minden Pannon versennyel kapcsolatos eseményről tájékoztatás lesz felétek.

 

Az Üzenőfalra kérem, vagy a "Galambom.hu" honlapra

a versennyel kapcsolatos saját galambérkezés eredményeket majd felírni.

Ez lesz a verseny tájékoztatása, ellenőrzése is egyben.


Sporttársak  "Facebook" Pannon oldal is működik, társalgási oldalon azonnal, mindenki bekapcsolódhat.

https://www.facebook.com/groups/316612461836861/

/Bagaméri László/szerkesztő

 


***

Elérhetőség:

Mihalik Csaba Elnök: tel:06/30-978-5988

Csehi Miklós Alelnök: tel: 06/20-455-0332

Bagaméri László titkár tel: 06/70-4543-151

 

****************************************************************************************

 


Tisztelt Pannon Maratonos Sporttársak!


Honlapunk szerkesztéséhez keresek új adminisztrátort,

aki kezeli, és folyamatosan tájékoztatást ad az aktuális feladatokról, versenyekről. Jelentkezni a lap alján levő "szólj hozzá", vagy Bagaméri Lászlónak üzenetben.

 

*************************************************************

2021 év Maraton Pannon Klub

 


Előterjesztés magyar Postagalamb Sportszövetség 2021. 10. 16.-án

megrendezésre kerülő évi rendes küldöttgyűlés

VIII. napirendi pontjának

megtárgyalásához.

Tisztelt Küldöttgyűlés!

Tisztelt Küldöttek!

A 2020. február 15.-én megtartott rendkívüli küldöttgyűlésen elfogadott Alapszabály XIII. fejezet „Az elnökség feladata és határköre” 2. pont h) bekezdése ” a- Sportszövetség szabályzatainak elkészítése, elkészíttetése és elfogadása majd az elfogadott szabályzatok kiadása és közzététele …..” , az alapszabály XlX. fejezet „A Sportszövetség Versenybizottsága” 2. bekezdés, „Az SVB feladata és hatásköre:” a) pontja szerint előkészített és SVB által elfogadott Országos Versenyszabályzat 8.§ 1. pontja sok vitát váltott ki a Sportszövetség jogiszemélyiségű tagja – versenyszervezők- körében a fiatal galambok hivatalos versenyeztetése kapcsán. A vitát az váltotta ki, hogy a szállító autóban lehet-e versenyen kívül fiatal galambot küldeni, vagy csak versenyre nevezettet. A fő érv, hogy a versenyszervezők, a megnevezésében is benne van, hogy versenyt szerveznek és nem versenyt és tréninget együtt. A pro-, és kontra érvek közel azonos arányban - 50-50 %-ban – jelennek meg közösségünk tagjai sorában, ebből eredően e tárgykör szabályozása az SVB és Elnökség soraiban is megosztottságot eredményezett. Az évi fiatal galambok versenyének indítása előtt lebonyolított szavazások eredményét figyelembevételével, a vitás kérdések demokratikus eldöntése, és nyugvó pontra jutása érdekében, a küldöttgyűlést előkészítő elnökségi ülésen hozott határozat szerint, a Sportszövetség legmagasabb fóruma elé terjeszti OVSZ. 8.§ 1.) bekezdésben szereplő szabályok elfogadását az alábbiak szerint:

I: változat

8. §. A szállítás és feleresztés szabályai

1/. Valamennyi hivatalos verseny szállítókonténerében csak az adott versenyen hivatalosan résztvevő galambok szállíthatók az öreg és fiatal galambok versenyén egyaránt. Ezen szabály megszegése a tag, illetve az egyesület, versenyszervezői szinten elkövetett ilyen szabálytalanság esetén a teljes versenyeredmény törlését vonja maga után. A nyomon követhetőség miatt a kísérőnek és a gépkocsivezetőnek tudnia kell, hogy mely gyűjtőhelyen hová pakoltak. Kötelező egy pakolási rend táblázat használata, mely bizonyítja, hogy mely egyesület, mely ketreceket használta az adott versenyen.

II: változat

8. §. A szállítás és feleresztés szabályai

1/.1. Fiatal galambok a kelési évükben részt vehetnek az öreg galambok versenyein, amennyiben az alapnevezésben benevezésre kerültek és a vakcinázási naplóban szerepelnek.

1/.2. A fiatal galambok hivatalos versenyein a szállítókonténerekben nem csak a hivatalos versenyen résztvevő galambok lehetnek.

A hivatalos versenyre nem nevezett galambok egyidejű szállításának feltételei:

-       Csak az a tenyésztő kosarazhat versenyen kívüli galambokat, aki legalább 1 csapattal, (20 db galambbal) a hivatalos versenyen is részt vesz.

-       A versenyen kívül induló galambnak is szerepelnie kell az előzetesen leadott alapnevezésen és fel kell tölteni a galambom.hu alapnevezési adatbázisába.

-       A versenyen kívül induló galambokat (chip, vagy gumigyűrű nélkül) külön ketrecekben kell elhelyezni. A versenyen kívül induló galambok az verseny induló létszámába nem számíthatók be!

Ezen szabály megszegése a tag, illetve az egyesület, versenyszervezői szinten elkövetett ilyen szabálytalanság esetén a teljes versenyeredmény törlését vonja maga után. A nyomon követhetőség miatt a kísérőnek és a gépkocsivezetőnek tudnia kell, hogy mely gyűjtőhelyen hová pakoltak. Kötelező egy pakolási rend táblázat használata, mely bizonyítja, hogy mely egyesület, mely ketreceket használta az adott versenyen.

 

A hivatalos versenyek szabályozása során rendezni kellene a szabályzatban a fiatal-, és öreg galambok együtt versenyzésének kérdését a versenyszezonban, ezért terjesztettünk elő I:) és II:) változatot. Kérem a T. küldötteket, hogy szervezetükben vitassák meg a szabályozás melyik alternatíváját kívánják szavazatukkal jóváhagyni. A napirendet lezáró szavazás az előterjesztésben szereplő változatok sorrendjében kerül sor. Abban az esetben, ha a I.) változat, a határozatképes küldöttgyűlésen a jelenlévő küldöttek 50%+1 küldött elfogadja, a szavazás lezárul, és ez a szöveg kerül az OV Szabályzatba, a II:) változat előterjesztésre sem kerül.

Budapest, 2021. 09. 30.

Mihalik Csaba sk.

Mb. alelnöki feladatokat ellátó

elnökségi tag

**************************************-****


 

MEGHÍVÓ

 


Pannon Maraton Klub Versenykiírása

2021. évi fiatal galambok versenyére.

Feleresztés helye: Jihlava (Csehország)

Feleresztés tervezett időpontja: 2021. október 02. (szombat) 10 óráig*


Gyűjtési időpontok: 2021. október01. (péntek) gyűjtési rend (melléklet) szerint

 

Verseny szabályok:

A Pannon Maraton Klub tagjai számára pénzdíjas és nem pénzdíjas fiatal galamb egyéni és csapatversenyt hirdet a kiírt feleresztési helyről, a tenyésztők három zónára osztása mellett. A zónahatár:

I. zóna 384582 m - 432158 m

II. Zóna 432159 m - 479735 m

III. zóna 479736 m -

A versenyről egyéni és csapatverseny lista készül, összesítve és zónánként külön. Pénzdíjat csak a zóna listán elért eredménnyel lehet nyerni. A csapatversenyt 5 küldött galambból 3 db befutóval számítjuk a 20%-os listából. Nincs nevezett galamb, hanem az 5 küldött galambból bármelyik 3 db érkezik a listára a csapatversenyben értékelésre kerül.

A tag által küldhető galambok száma nem korlátozott. Minden küldött galamb részt vehet a pénzdíjas versenyben, ha a versenyző tag a kiegészítő nevezési díjat / 300 Ft/galamb/ a galambjai után megfizette. Mindezekből értelem szerint következik, hogy nincs kényszer minden tenyésztő maga dönti el részt kíván-e venni a pénzdíjas versenyen vagy sem, és ha igen, akkor hány db galambot nevez.

A versenyen minden tag, fiatal galambja részt vehet a versenyen, aki 2021. évre versenyengedélyt váltott, alapnevezéssel és állatorvosi igazolással – oltási naplóval - rendelkezik, és a fiatal galambaz F.C.I. által elfogadott zárt postagalamb gyűrűvel rendelkezik. A pénzdíjas versenyen minden olyan galamb részt vehet, amelynek a tulajdonosa a kiegészítő nevezési összeget galambja után megfizette és a bepakolási listán egyértelműen *-gal megjelölte. A versenyen külön értékelésre kerülnek a 2021. évi pannon gyűrűvel ellátott fiatal galambok.

A versenylista a küldött galambok 33 %-ig készül. A pénzdíjas és pannon gyűrűs galambok értékelése három zónában, a 20 %-os listára érkezés sorrendjében kerül meghatározásra. A zóna listára érkezett pannon gyűrűs galambok 1-3. helyezettje részesül díjazásban. Amennyiben a listára nem érkezik, pannon gyűrűs galamb a díj nem kerül kiosztásra. A pénzdíjra nevezett galambok értékelése szintén a 20 %-os zóna listából készül, a megjelölt galambok érkezési sorrendjében 1.-5. helyezésig értékeljük és díjazzuk, a versenyző tagok kiegészítő nevezési összegének zónánkénti -1/3-1/3-1/3 arányú-felosztásával.

Nevezési összeg: 300 Ft/galamb, minden versenyre küldött galamb után.

Kiegészítő nevezési összeg: 300 Ft/galamb pénzdíjas versenyre megjelölt galambok után.

Verseny díjazása:

- Oklevél egyéni-, és csapatversenyben 1.-5. helyezettig összesített-, és zónalista alapján.

- Pénzdíjas versenyen a tenyésztők által kiegészítő nevezési díj együttes összegének 33,3 – 33,3-33,3 % zóna felosztása mellett, a zónalistára érkezett nevezett -*-gal megjelölt – galambok

1. helyezettje a zóna díjalap 40 %-át,

2. helyezettje a zóna díjalap 25 %-át,

3. helyezettje a zóna díjalap 20 %-át,

4. helyezettje a zóna díjalap 10 %-át,

5. helyezettje a zóna díjalap 5 %-át nyeri meg.

- A pannon gyűrűs galambok a zóna listán elért

1. helyezettje br. 30 000 Ft.-ot

2. helyezettje br. 20 000 Ft.-ot

3. helyezettje br. 10 000 Ft.-ot nyer.

 

/ A pannon gyűrűs galambok a pénzdíjas versenyen is részt vehetnek, ha a tenyésztő megfizette utánuk a kiegészítő nevezési összeget/

 

A galambok gyűjtése a kijelölt gyűjtési helyeken történik az országos versenyszabályzat előírása szerint, a Pannon maraton versenyen csak a Pannonos autóba pakolt galambok vesznek részt. A versenyre nevezett galambokról 4 példányos versenyjegyzőkönyvet kell készíteni. A tenyésztő kötelezettsége, hogy a versenyjegyzőkönyv minden példányán egyértelműen, és beazonosíthatóan *-gal megjelölje a pénzdíjas versenyre nevezett galambjait. Abban az esetben, ha a tenyésztő elmulasztja, vagy minden példányon nem azonosan jelöli galambjait, a galamb a pénzdíjas versenyen helyezésétől függetlenül nem kerül értékelésre, díjazásban nem részesülhet. Ezért kérünk minden versenyen résztvevő tagot, hogy kellő alapossággal és körültekintéssel gyűjtse be galambjait, és fizesse meg utánuk a nevezési díjat a gyűjtésvezetőnek.

Versenyórák bontása szintén az országos versenyszabály előírásai szerint kell elvégezni, azzal a kiegészítéssel, ha a tenyésztő anyaegyesületében még folyik a fiatalok versenye, akkor órát bonthat a tagszövetség órabontási idejében és helyén, minden más esetben a gyűjtési helyen, vagy a gyűjtésvezetőnek előzetesen bejelentett, általa elfogadott, ellenőrizhető helyen. A versenyjegyzőkönyv 4. példánya a gépkocsival kerül elküldésre, az 1. példány órabontás után a versenylistával az eredményszámolóhoz, a 2. példány a versenylistával ellenőrzésre a versenybizottsághoz kerül.

A versenyjegyzőkönyvet és a versenylistát az órabontást követő 3. napig az érintetteknek postára kell adni.

 

A versenyjegyzőkönyvet és versenylistát Németh Zoltán címére, az elektronikusan kiolvasotteredményeket az email címére kell  küldeni.

Címe: 7754 Bóly Manninger u. 31 telefonszáma: 20/437-1111

Email címe: moka@saghysat.hu

 

Külön és kiemelten felhívjuk a tenyésztők figyelmét, hogy a díjlista közzétételét követően, a versenyszabályzatban megjelölt határidőig, dokumentáltan jelentsék a versenybizottságnak, ha a kiadott lista hibás, vagy az eredményük nem szerepel a listán. A reklamációs határidő letelte után, a körülmények, és felelősség vizsgálata nélkül módosítást a kiadott listán nem végzünk, reklamációt nem fogadunk el.

 

Buzdítunk minden tagtársunkat, hogy mérettesse meg fiatal-galamb állományának állóképességét ezen a versenyen, és minél többen nevezzenek a pénzdíjas versenyre, hogy ne csak egy „oklevél”, egy díjlista helyezés legyen a jutalom, ha már oly sokan ebben látják a magyar postagalambászat fejlődésének útját, de hívjuk azokat is akik, csak felhőtlenül szórakozni, galambjaikat versenyről hazatérve szeretnék látni. Együtt, egymásért kell tevékenykednünk, hogy örömet találjunk közös hobbinkban.

 

Gyűjtési menetrend 2021. október 01.

Hajdúszoboszló 7:00

Nyíregyháza 8:00

Szentistván 9:50

Karcag 11:30

Rákóczifalva 13:00

Kecskemét 15:00

Az Orosházi és Szegedi galambok pakolását Mihalik Csaba egyezteti.

A Szigetvár-Pécs-Sióagárd-Kiskunhalas gyűjtőkört Kerni Mihály szervezi.

 

 

Orosháza, 2021. szeptember 16.


Pannon Maraton Klub elnöksége

Mihalik Csaba elnök
Szólj hozzá

Név:
E-mail címed:
Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:
Milyen nap van ma Magyarországon?Halasi Attila [ 2021-07-29 18:43 ]

Gratulalok a Bátraknak. Nem kétnapos verseny lesz. De ez az igazi maraton verseny. Ide galamb kell.Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!